Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Analýza faktorů determinujících ucelenou rehabilitaci jedinců se získaným tělesným postižením
Název práce v češtině: Analýza faktorů determinujících ucelenou rehabilitaci jedinců se získaným tělesným postižením
Název v anglickém jazyce: Analysis of factors determining comprehensive rehabilitation in individuals with acquired physical disability.
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2014
Datum zadání: 24.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.03.2014
Datum a čas obhajoby: 06.02.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2008
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK