Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy
Název práce v češtině: Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání u dětí s nízkou návštěvností mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Transition from pre-primary to primary education of children with low attendance in kindergarten
Klíčová slova: Přechod z preprimárního do primárního vzdělávání, nízká návštěvnost mateřské školy, vícepřípadová studie, rodina bez socioekonomického znevýhodnění, povinné předškolní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Transition from pre-primary to primary education, low attendance in kindergarten, multiple case study, families without identified socio-economic disadvantage, compulsory pre-school education
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.03.2014
Datum zadání: 24.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.03.2014
Datum a čas obhajoby: 11.03.2019 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.01.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:07.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.03.2019
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
  doc. PaedDr. Jana Majerčíková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK