Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projevy religiozity u studentek Dvouleté katolické střední školy
Název práce v češtině: Projevy religiozity u studentek Dvouleté katolické střední školy
Název v anglickém jazyce: Expressions of religious feling at the catolic seconary school students
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Dr. Vojtěch Eliáš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.09.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK