Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku
Název práce v češtině: Účinnost metody tvůrčího psaní na rozvoj řečové dovednosti psaní v češtině jako cizím/druhém jazyku
Název v anglickém jazyce: Effectiveness of the Creative Writing Method to Develop Writing Skills in Czech as Foreign/Second Language
Klíčová slova: akční výzkum; čeština jako cizí/druhý jazyk; didaktika psaní; diskursní kompetence; jazyková úroveň A2 – B2 podle Společného evropského referenčního rámce; lingvistická kompetence; modely psaní; řečová dovednost psaní; tvůrčí psaní
Klíčová slova anglicky: action research; creative writing; Czech as a foreign/second language; didactics of writing; discursive competence; language level A2 – B2 according to the Common European Framework of Reference; linguistic competence; writing models; writing skills
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2014
Datum zadání: 21.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2014
Datum a čas obhajoby: 11.08.2017 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.08.2017
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
  doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK