Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života osob s endokrinologickými chorobami
Název práce v češtině: Kvalita života osob s endokrinologickými chorobami
Název v anglickém jazyce: Quality of life of people with endocrine diseases
Klíčová slova: Cushingův syndrom-kvalita života -potřeby jedince-změny fyzického vzhledu, psychické obtíže-změny sociálních rolí
Klíčová slova anglicky: Cushing's syndrome-quality of life-personal needs-changes of appearance-physical difficulties-changes of social parts
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2014
Datum zadání: 21.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2014
Datum a čas obhajoby: 17.01.2020 11:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:14.10.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:14.10.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2020
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
  prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK