Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam psychospirituální péče v období sénia. Speciálně pedagogické impulsy pro rozvoj seniorů
Název práce v češtině: Význam psychospirituální péče v období sénia. Speciálně pedagogické impulsy pro rozvoj seniorů
Název v anglickém jazyce: Significance of Psycho-spiritual Care in the Old Age PeriodStimulating the Development of the Elderly in the Field of Special Needs Education
Klíčová slova: Duchovní doprovázení; logoterapie; paliativní péče; speciálně pedagogická péče; stáří; umírání.
Klíčová slova anglicky: Accompaniment; Dying; Logotherapy; Old Age; Palliative Care; Special Educational Care; Spiritual.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2014
Datum zadání: 21.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2014
Datum a čas obhajoby: 13.05.2016 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.05.2016
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
  doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK