Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženy v rekatolizaci českých zemí
Název práce v češtině: Ženy v rekatolizaci českých zemí
Název v anglickém jazyce: Women in the Recatholization of the Czech Lands
Klíčová slova: Rekatolizace, katolická reformace, dějiny žen, dějiny genderu, raný novověk, protireformace
Klíčová slova anglicky: Recatholization, Catholic reformation, women´s history, gender history, early modern ages, counter-reformation
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2014
Datum zadání: 21.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2014
Datum a čas obhajoby: 14.05.2019 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2019
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
  prof. doc. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK