Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Simple categorization of mathematical objects: Examining students‘ decisions
Název práce v češtině: Jednoduchá kategorizace matematických objektů: zkoumání rozhodování žáků a studentů
Název v anglickém jazyce: Simple categorization of mathematical objects: Examining students‘ decisions
Klíčová slova: Katogorizace, kategorie, matematické objekty, matematické koncepty, reprezentace, definice, představa
Klíčová slova anglicky: Categorization, categories, mathematical objects, mathematical concepts, representations, concept image, concept definition
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.03.2014
Datum zadání: 21.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 15:45
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R118, 118, Doktorandská místnost, 1. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:08.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. Adrian Simpson
  PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK