Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Britská pěchota a proměny evropského válečnictví na přelomu 18. a 19. století
Název práce v češtině: Britská pěchota a proměny evropského válečnictví na přelomu 18. a 19. století
Název v anglickém jazyce: British Infantry and Transformations of European Warfare at the Turn of the 18th and 19th Century
Klíčová slova: pěchota, britská armáda, taktika, výcvik, polní řád
Klíčová slova anglicky: infantry, British Army, tactics, exercise, rules and regulations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2014
Datum zadání: 20.03.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2014
Datum a čas obhajoby: 17.09.2015 15:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude analyzovat proměny evropského válčení na přelomu 18. a 19. století na přikladu americké války za nezávislost a revolučních, posléze napoleonských válek, tj hlavních konfliktů, které Británie ve sledovaném období vedla.
Bude se zabývat taktikou, výcvikem a technologií. V rámci těchto témat bude zvláštní důraz kladen na na nejpočetnější složku armády – pěchotu. Analýza se bude opírat o vydané prameny a současnou odbornou literaturu především britské provenience. Vycházet bude ze současného pojetí vojenských dějin.
Seznam odborné literatury
BAILEY, De Witt, Small arms of the British Forces in America 1664-1815, Woonsocket 2009.
BECKET, Ian, (eds.) The Oxford History of the British Army, Oxford 2003.
BLACK, Jeremy, America as a military power: from American Revolution to the Civil war, Westport 2002.
BLACK, Jeremy, America or Europe: British foreign policy 1739-63, London 1998.
BONURA, Michael, Under the shadow of Napoleon: French influence on the American way of warfare from the War of 1812 to the outbreak of WWII, New York 2012.
CLAYTON, Anthony, The British Officer: leading The Army from 1660 to the present, London 2007.
KEEGAN, John, The Face of Battle, Harmondsworth 1983.
PARKER, Geoffrey, The military revolution: military innovation and the rise of the West, 1500-1800, Cambridge 1996.
ROBERTSON, Ian, Wellington invades France: The final Phase of the Peninsular war, 1813-1814, London 2003.
RHODEHAMEL, John, H. The American Revolution: Writings from the war of independence, New York 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK