Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Muslimské svátky
Název práce v češtině: Muslimské svátky
Název v anglickém jazyce: Muslim holidays
Klíčová slova: islám, Korán, svátky, tradice, půst, ramadán
Klíčová slova anglicky: Islam, Quran, holidays, traditions, fasting, Ramadan
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Markéta Dvořáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2014
Datum zadání: 20.03.2014
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Četba a studium odborné literatury
2.Pravidelné konzultace s vedoucím práce
3.Případná kritika práce
Seznam odborné literatury
1.IBRAHIM, I.A. Stručný průvodce k porozumění islámu. Praha: islámská nadace, 1972. ISBN 90-903196-1-0
2.KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-125-3.
3.OSTŘANSKÝ, B. Malá encyklopedie islámu a muslimské společnosti. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-404-3.
4.MENDEL, M. Islámská výzva. Brno: Atlantis, 1994.
5.Encyclopedie Britannica. (2010): Islám: náboženství, historie a budoucnost. Jota. Brno.
6.KIRSTE, Reinhard; SCHULTZE, Herbert; TWORUSCHKA, Udo (2002): Svátky světových náboženství. Praha: Vyšehrad, 2002.
7. HRBEK, Ivan (Přel.). Korán. Reprint 1. vydání překladu. Praha: Akademie věd České republiky, 2000.
8.KROPÁČEK, L. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 1993. ISBN 80-7021-125-3
9.ROSEN, Lawrence. The culture of Islam : changing aspects of contemporary Muslim life. Chicago : University of Chicago Press, 2002. 230 p. ISBN 0-226-72613-4
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma muslimské svátky bude pojednávat o svátcích slavených v islámu s primárním zaměřením na svátek ramadán. V první, teoretické části, budou nastíněny počátky islámu a jeho podstata, dále budou charakterizovány vybrané rodinné a veřejné svátky. Největší pozornost bude zaměřena na ramadán. Druhá, praktická část se bude zaměřovat na kvalitativní výzkum, jehož cílem bude porovnat, jak se liší teoretické učení islámu oproti jeho praktické aplikaci co se týče oslav svátku ramadánu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis called Muslim holidays is focused on holidays that muslim people usually celebrate. The main focus is on the feast of Ramadan. In the first, theoretical part of the thesis, the origin of Islam is depicted and also, some family and public holidays are described. The biggest attention is given to the feast of Ramadan. The second, practical part comprises of qualitative research. Its aim is to find out how a young genereation of Muslims perceives the celeberations of the feast of Ramadan and to compare how the practical application of this feast differs from the theoretical teaching of Islam.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK