Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ústřední role jídla v čínském starověku
Název práce v češtině: Ústřední role jídla v čínském starověku
Název v anglickém jazyce: The Crucial Role of Food in Early China
Klíčová slova: Čína|starověk|dynastie Východní Zhou|zemědělské plodiny|maso|alkohol|obřady|předkové|obětování|hostiny|dochované texty
Klíčová slova anglicky: China|antiquity|Eastern Zhou Dynasty|agricultural crop|meat|alkohol|ritual|ancestors|sacrifice|feasts|surviving texts
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Jakub Maršálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2014
Datum zadání: 20.03.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2014
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Škrabal
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitelka se ve své práci bude - na základě sekundární literatury v západních jazycích i čínštině a s přihlédnutím k pramenům - věnovat problematice stravy a jejího společenského a rituálního významuv čínském starověku, a to především se zřetelem k době Válčících států (453-221 př. n. l.), pro kterou je již k dispozici vícero údajů. Geograficky se soustředí hlavně na "centrální" oblast čínské civilizace v severní Číně u Žluté řeky. V úvodu ve stručnosti obecněji pojedná o kulturním a společenském významu potrav a stravování s podtržením konkrétních aspektů relevantních pro kulturu čínskou; dále představí základní suroviny a způsoby úpravy pokrmů ve starověké Číně. V další části práce bude věnovat pozornost kulturním, společenským a rituálním konotacím potravy a stravování ve starověké Číně.
Seznam odborné literatury
Chang, K. C. 1977: Food in Chinese Culture: Antropological and Historical Perspectives. Yale: Yale Unicersity Press.

Hölmann, T. 2013: The Land of the Five Flavors: A Cultural History of Chinese Cuisine (Arts and Traditions of the Table: Perspectives on Culinary History). Columbia University Press.

Chuci

Zuozhuan
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK