Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Novodobé olympijské hry a jejich odraz v učebnicích francouzštiny
Název práce v češtině: Novodobé olympijské hry a jejich odraz v učebnicích francouzštiny
Název v anglickém jazyce: Modern Olympic Games and Their Presence in French Textbooks
Klíčová slova: olympijské hry, učebnice, Coubertin, reálie, francouzština
Klíčová slova anglicky: Olympic games, textbooks, Coubertin, culture studies, French language
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2014
Datum zadání: 20.03.2014
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:13.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK