Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jídlo jako součást tradičních rituálů v Koreji
Název práce v češtině: Jídlo jako součást tradičních rituálů v Koreji
Název v anglickém jazyce: The food as a part of traditional rituals in Korea
Klíčová slova: Korea, Rituál, Struktura, Jídlo, Komunikace, Sdílení, Znovuvynalezená tradice
Klíčová slova anglicky: Korea, Ritual, Structure, Food, Communication, Sharing, Reinvented tradition
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Horák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.03.2014
Datum zadání: 19.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.04.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Na základě obecného studia a systematizace rituálů se diplomantka pokusí zařadit, popsat a analyzovat vybrané tradiční korejské rituály spojené s jídlem a specifikovat jejich vývoj. Zaměří se mj. na výběr a skladbu použitých potravin, požadavky na jejich přípravu a podávání, popř. funkci potravin v rámci daného rituálu. Zvláštní pozornost bude věnovat formám obětování jídla a ritualizovanému mnišskému stravování v korejské buddhistické tradici. Pokusí se přitom o srovnání, popř. se bude snažit nalézt případné vzájemné ovlivnění s obřadem obětování jídla duším zemřelých předků, který je dodnes jedním z nejrozšířenějších rituálů tradiční konfuciánské kultury.
Seznam odborné literatury
VAN GENNEP, Arnold. Přechodové rituály: systematické studium rituálů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997, 201 s. ISBN 80-7106-178-6
Rappaport, Roy A. Ritual and religion in the making of humanity. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xxiii, 353 s. Cambridge studies in social and cultural anthropology; 110. ISBN 0-521-29690-0
Bell, Catherine M. Ritual theory, ritual practice. New York: Oxford University Press, 1992. x, 270 s. ISBN 0-19-507613-3
I Čchunča. Tchongkwa ǔirje ǔmsik (Jídlo přechodových rituálů). Sǒul: Täwǒnsa, 1997, 126 s., ISBN: 978-89-369-0207-0
Hankuk minčok munhwa täpäkkwa sačǒn pchjǒnčchanbu. Minčok munhwa täpäkkwa sačǒn (Encyklopedie korejské národní kultury). Sǒul: Hankuk minčok munhwa jǒnkuwǒn. 1991
MOON, Seungsook. Buddhist Temple Food in South Korea: Interests and Agency in the Reinvention of Tradition in the Age of Globalization. In: Korea Journal. 2008, s. 48-60
Sǒnčä. Sǒä sunimǔi ijakilo pomulin sačchal umsik. Sǒul: Pulgwang Čchulpchansa, 2011, 255 s. ISBN 978-897-4795-962.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK