Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sledování kvality života pacientů po intenzivní a resuscitační péči
Název práce v češtině: Sledování kvality života pacientů po intenzivní a resuscitační péči
Název v anglickém jazyce: Following the Quality Of Life The Patients Past The Intensive And Resuscitation Care
Klíčová slova: intenzivní péče
Klíčová slova anglicky: intensive care
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (14-430)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2002
Datum zadání: 19.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.03.2014
Datum a čas obhajoby: 23.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.
  doc. MUDr. Ivan Čundrle, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK