Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organické materiály pro molekulární elektroniku
Název práce v češtině: Organické materiály pro molekulární elektroniku
Název v anglickém jazyce: Organic materials for molecular electronics
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. (32-UMCHAV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Toman, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Zásady pro vypracování
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda.
Předběžná náplň práce
Náplní práce bude teoretické studium elektrických a optických vlastností organických látek perspektivních pro konstrukci molekulárních elektronických prvků, zejména spínačů a senzorů, doplněné provedením potřebných experimentů. Zvláštní pozornost bude věnována možnostem modulace transportu nosičů náboje v polymerních systémech světlem. Cílem je vytvoření teoretických modelů, optimalizace vlastností materiálů a návrh nových funkčních struktur molekulárních elektronických prvků jako jsou optoelektrické spínače, senzory, tranzistory řízené polem a plošné LED.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK