Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexuálně psychologické faktory mužské atraktivity
Název práce v češtině: Sexuálně psychologické faktory mužské atraktivity
Název v anglickém jazyce: Sexually psychological factors of atractivity of men
Klíčová slova: partnerský výběr|sexuální strategie|velikost penisu|sexuální přitažlivost
Klíčová slova anglicky: partner choice|sexual strategy|penis size|sexual attraction
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.03.2014
Datum zadání: 17.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.06.2014
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce je založená na evolučně psychologických teoriích týkajících se sexuálně psychologických faktorů partnerského výběru. V teoretické části bude věnována pozornost psychologickým aspektům strategií žen při volbě sexuálního partnera. Jedním z důležitých fyzických atributů, určující fyzickou atraktivitu, dle některých zjištění, je i velikost penisu. K ověření tohoto předpokladu chceme na souboru 50 mladých žen zkoumat jednak pomocí dotazníku zjišťujícího sexuální zkušenosti a preference a jednak pomocí experimentu, při kterém budou probandky vybírat nejatraktivnější a partnersky nejvhodnějšího muže, dle modelů s různou velikostí genitálu.
Seznam odborné literatury
Mealey, L. (c2000). Sex differences: development and evolutionary strategies. (xix, 480 s.) San Diego: Academic Press.

Swami, V., & Furnham, A. (2008). The psychology of physical attraction. (xv, 222 s., [8] s. obr. příl.) London: Routledge.

Weiss, P. (2010). Sexuologie. (Vyd. 1., xiii, 724 s.) Praha: Grada.

Weiss, P., & Zvěřina, J. (2001). Sexuální chování v ČR - situace a trendy. (Vyd. 1., 159 s.) Praha: Portál.

Williams, G. (1992). Natural selection: domains, levels, and challenges. (x, 208 s.) New York: Oxford University Press.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK