Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologické úlohy Na+/H+ antiporterů v kvasinkách
Název práce v češtině: Fyziologické úlohy Na+/H+ antiporterů v kvasinkách
Název v anglickém jazyce: Physiological role of Na+/H+ antiporters in yeast cells
Klíčová slova: Kvasinky, Saccharomyces cerevisiae, Nha1, antiporter, CKA1, 14-3-3, BMH1, BMH2, homeostase alkalických kovů
Klíčová slova anglicky: yeast, Saccharomyces cerevisiae, Nha1, antiporter, CKA1, 14-3-3, BMH1, BMH2, alkali-metal-cation homeostasis
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2014
Datum zadání: 04.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.03.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:04.03.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:04.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.03.2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK