Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení tokoferolů v biologickém materiálu (rešeršní práce)
Název práce v češtině: Stanovení tokoferolů v biologickém materiálu (rešeršní práce)
Název v anglickém jazyce: Determination of tocopherols in giological samples (review)
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Lenka Kujovská Krčmová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.03.2014
Datum zadání: 13.03.2014
Datum a čas obhajoby: 02.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2015
Oponenti: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická příprava studiem zadané literatury.
Osvojení potřebnýcvh experimentálních metod.
Experimentální zpracování zadaného tématu podle pokynů vedoucího.
Písemné a grafické zpracování výsledků.
Konzultace a diskuze s vedoucím.
Koncipování a konečné zpracování diplomové práce.
Seznam odborné literatury
1. The Encyclopedia of vitamin E: Victor R. Preedy, Ronald Ross Watson:CABI, 2007
2. New Topic in Vitamin E Research: Oliver H. Bellock: Nova Publishers, 2007
3. Practical High-Performance Liquid ChromatographyVeronika R. MeyerWiley, 2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK