Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Duchovní život muže - laika. Teologická a psychologická východiska, sociální proměny a výhledy do budoucna
Název práce v češtině: Duchovní život muže - laika. Teologická a psychologická
východiska, sociální proměny a výhledy do budoucna
Název v anglickém jazyce: The spiritual life of a lay male. Theological and psychological base,
social transformations and expectations
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2006
Datum zadání: 15.05.2006
Datum a čas obhajoby: 27.01.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2009
Oponenti: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK