Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Christologie v díle Josepha Ratzingera
Název práce v češtině: Christologie v díle Josepha Ratzingera
Název v anglickém jazyce: The christology in the work of Joseph Ratzinger
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Vedoucí / školitel: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.05.2006
Datum zadání: 15.05.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK