Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Svatební hostiny ve vzpomínkách obyvatel slovenské vesnice Sklepná
Název práce v češtině: Svatební hostiny ve vzpomínkách obyvatel slovenské vesnice Sklepná
Název v anglickém jazyce: Wedding receptions in the reminiscences of the inhabitants of the Slovakian village of Sklepná
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2014
Datum zadání: 06.01.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.01.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:06.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.02.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Kandert J., Každodenní život vesničanů středního Slovenska v šedesátých až osmdesátých letech 20. století. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004, 258 s. ISBN 80-246-0782-4.
Konopásek Z., ed., 1999, Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu, Praha, Nakladatelství Karolinum
Misztal, B., 2003, Theories of Social Remembering, Open University Press Maidenhead – Philadelfia
Slavkovský, P., 2002, Agrárna kultura Slovenska. Premeny v čase, Vede, Blava
Strauss A., Corbinová J., Základy kvalitativního výzkumu, Sdružení podané ruce Brno, Nakladatelství Albert, Boskovice, 1999
Šubrt, J., Pfeiferová, Š., 2010, Kolektivní paměť jako předmět historicko-sociologického bádání in Historická sociologie, 01/2010
Turner V., Průběh rituálu, Computer Press, Brno 2004
Van Gennep A., Přechodové rituály- Systematické studium rituálů, Lidové noviny 1997
Předběžná náplň práce
Ve své práci se budu zabývat výzkumem svatebních hostin ve vzpomínání obyvatel slovenské vesnice Sklepná. Výzkum budu realizovat v rámci několika terénních pobytů v lokalitě za použití kvalitativní výzkumné strategie prostřednictvím narativních a polostrukturovaných rozhovorů s aktéry. Zaměřím se na to, zda ve vzpomínání reflektují změny nebo naopak stálost praktik spojených se svatebními hostinami, jak se ve svém vzpomínání vyjadřují k současnosti, zda nějak reflektují změny, ke kterým dochází pod vlivem globalizace. Budu sledovat jakou roli hraje sociální kontrola ve vyjednávání sociální normy a jak dochází ke kontinuitě tradic. Také budu v jejich vzpomínání sledovat, jaký význam sami aktéři přikládají praktikám a artefaktům, spojeným se svatebními hostinami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK