Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historické experimenty jako motivující prvek ve výuce chemie
Název práce v češtině: Historické experimenty jako motivující prvek ve výuce chemie
Název v anglickém jazyce: Historical experiments as a motivating element in chemistry teaching
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2014
Datum zadání: 10.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.03.2014
Datum a čas obhajoby: 07.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2007
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: Ing. Bohuslav Dušek, CSc.
  doc. RNDr. Karel Holada, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK