Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Multikulturní výchova v teorii a praxi mateřské školy
Název práce v češtině: Multikulturní výchova v teorii a praxi mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Multicultural education in theory and practice of nursery schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.03.2014
Datum zadání: 10.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.03.2014
Datum a čas obhajoby: 06.02.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2007
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK