Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management sportovních akcí - Juniorský maraton
Název práce v češtině: Management sportovních akcí - Juniorský maraton
Název v anglickém jazyce: Management of sport events - Junior Marathon
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Josef Voráček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.03.2014
Datum zadání: 02.04.2014
Datum a čas obhajoby: 12.05.2015 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 12.05.2015
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK