Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnoceni spokojenosti zakazniku v CELEBRITY BOXING PLACE
Název práce v češtině: Hodnoceni spokojenosti zakazniku v CELEBRITY BOXING PLACE
Název v anglickém jazyce: Measuring of customers satisfaction in Celebrity boxing place
Klíčová slova: boxing, bojový sport, spokojenost, dotazník, kvalita služeb
Klíčová slova anglicky: boxing, combat sport, satisfaction, questionary, quality of services
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Šíma, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2014
Datum zadání: 07.03.2014
Datum a čas obhajoby: 18.05.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.03.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.05.2017
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem práce je získat přehled o spektru klientů, vyzjistit nedostatky ve fungování boxerny a v nabízených službách za účelem zlepšení těchto skutečností a rozšíření základny stálých a spokojených klientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal for this thesis is to define the current client base with a high emphasis on finding overall weak points in customer satisfaction concerning offered services of Celebrity boxing place in order to find new ways of possible improvements and increasing the client base in the future.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK