Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání mediálního zájmu o československé/české sportovce na letních olympijských hrách v Ciudad de México v roce 1968 a Londýně v roce 2012
Název práce v češtině: Srovnání mediálního zájmu o československé/české sportovce na letních olympijských hrách v Ciudad de México v roce 1968 a Londýně v roce 2012
Název v anglickém jazyce: Comparison of media interest in czechoslovakia/czech athletes at the summer olympic games in Ciudad de México in 1968 and London in 2012
Klíčová slova: Olympijské hry v Mexiku, Olympijské hry v Londýně, srovnání, mediální zájem, kvantitativní obsahová analýza, Československý sport, Sport, Mladá fronta, Mladá fronta Dnes, Rudé právo, Právo
Klíčová slova anglicky: Olympic games in Mexico, Olympic games in London, comparison, media interest, quantitative comparison analysis, Československý sport, Sport, Mladá fronta, Mladá fronta Dnes, Rudé právo, Právo
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.03.2014
Datum zadání: 07.03.2014
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Oponenti: PhDr. Mgr. Tereza Šírová, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma „Srovnání mediálního zájmu o československé/české sportovce na letních olympijských hrách v Ciudad de México v roce 1968 a Londýně v roce 2012“ má za cíl porovnat zvolené olympijské hry z pohledu mediálního zájmu o československé/české sportovce v denících Československý sport, Sport, Mladá fronta, Mladá fronta Dnes, Rudé právo a Právo. Za využití kvantitativní obsahové analýzy bylo zkoumáno, jaký prostor našim sportovcům média věnují. Srovnání intenzity zájmu probíhá nejen mezi roky 1968 a 2012, ale i mezi deníky samotnými. Na základě vyhodnocení výsledků kvantitativní obsahové analýzy je poukázáno na změny, které nastaly ve vývoji sportovní žurnalistiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main goal of this bachelor thesis, „Comparison of media interest in Czechoslovakia/Czech athletes at summer Olympic Games in Ciudad de Mexico in 1968 and London in 2012“, is to compare the media interest in Czechoslovakia and Czech athletes in Československý sport, Sport, Mladá fronta, Mladá fronta Dnes, Rudé právo a Právo newspapers, during two summer Olympic Games concretely the one in Ciudad de México (1968) and in London (2012). The quantitative content analysis was used to find out how much of the space was given to our athletes in each kind of newspapers. I made the comparison of those two years and also the comparison of every each newspapers. Results of the analysis shows the differences and progress in the sports journalism.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK