Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zbraslavský renesační oltář. Kmen Jesse - rodokmen Ježíše Krista
Název práce v češtině: Zbraslavský renesační oltář. Kmen Jesse - rodokmen Ježíše Krista
Název v anglickém jazyce: The Renaissance Altar at Zbraslav.
The Tree of Jesse - the Family Tree of Jesus Christ
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2006
Datum zadání: 27.03.2006
Datum a čas obhajoby: 06.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2008
Oponenti: PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK