Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv dublinského systému na azylovou politiku v České republice
Název práce v češtině: Vliv dublinského systému na azylovou politiku v České republice
Název v anglickém jazyce: Dublin system's impact on asylum policy in the Czech Republic
Klíčová slova: azyl; Evropská unie; Dublinská konvence
Klíčová slova anglicky: asylum; European Union; Dublin Convention
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.03.2014
Datum zadání: 13.05.2016
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 08:30
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, J3014, Jinonice - místn. č. 3014
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Mgr. Viera Knutelská, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK