Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liturgický prostor. Teologická reflexe uspořádání kostela se zřetelem na konkrétní návrh zařízení kostela sv. Markéty v Strakonicích
Název práce v češtině: Liturgický prostor. Teologická reflexe uspořádání kostela se
zřetelem na konkrétní návrh zařízení kostela sv. Markéty v
Strakonicích
Název v anglickém jazyce: The place of worship. Theological reflection of the church´s arrangement considering the existing
design of facilities of St. Margaret´s Church in Strakonice
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Mrňávek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.03.2006
Datum zadání: 11.03.2006
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK