Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Učení svědků Jehovových šířené v časopise Strážná věž 2000-2005
Název práce v češtině: Učení svědků Jehovových šířené v časopise Strážná věž
2000-2005
Název v anglickém jazyce: Doctrine of Jehovah´s witnesses declared in the Watchtower magazin 2000 - 2005
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: Bogdan Pelc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.03.2006
Datum zadání: 07.03.2006
Datum a čas obhajoby: 13.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2007
Oponenti: ThLic. Pavel Vojtěch Kohut, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK