Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Možnosti právní ochrany bojových umění a systémů sebeobrany
Název práce v češtině: Možnosti právní ochrany bojových umění a systémů sebeobrany
Název v anglickém jazyce: Possibilities of legal protection of martial arts and self defence systems
Klíčová slova: bojová umění; autorské právo
Klíčová slova anglicky: martial arts; copyright
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petra Žikovská
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2014
Datum zadání: 05.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2016
Datum a čas obhajoby: 27.01.2016 11:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28
Datum odevzdání elektronické podoby:21.01.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:21.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2016
Oponenti: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK