Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Česká unie neslyšících - význam organizace pro kvalitu života osob se sluchovým postižením
Název práce v češtině: Česká unie neslyšících - význam organizace pro kvalitu života osob se sluchovým postižením
Název v anglickém jazyce: Czech union of the deaf - the importance of organization for the quality of life of people with hearing disabilities
Klíčová slova: člověk se sluchovým postižením, kvalita života, organizace pro sluchově postižené, spolky neslyšících, Česká unie neslyšících
Klíčová slova anglicky: a person with a hearing impairment, quality of life, organization for people with hearing impairments, deaf clubs, Czech Union of the Deaf
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.03.2014
Datum zadání: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK