Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Manželství a rodina ve Starém zákoně
Název práce v češtině: Manželství a rodina ve Starém zákoně
Název v anglickém jazyce: Marriage and family in the New Testament
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Josef Hřebík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2006
Datum zadání: 21.01.2006
Datum a čas obhajoby: 01.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2006
Oponenti: doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK