Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The UN Security Council: the Voting Procedure and Effectiveness
Název práce v češtině: Rada bezpečnosti OSN: hlasovací procedura a akceschopnost
Název v anglickém jazyce: The UN Security Council: the Voting Procedure and Effectiveness
Klíčová slova: Rada bezpečnosti OSN, akceschopnost, hlasovací procedura
Klíčová slova anglicky: United Nations Security Council, effectiveness, voting procedure
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra mezinárodních vztahů (23-KMV)
Vedoucí / školitel: Dr. rer. pol. Michal Parízek, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.03.2014
Datum zadání: 06.06.2014
Datum a čas obhajoby: 16.06.2015 00:00
Místo konání obhajoby: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2015
Oponenti: doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., M.A.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Vedoucí bude po studentovi/studentce požadovat vysokou kvalitu vypracování textu, a to ve smyslu 1) teoretického ukotvení práce, 2)systematického užití empirických dat, 3) úrovně zpracování dat (z metodologického hlediska) a 4) formálního, resp. jazykového zpracování.
Předběžná náplň práce
Studie dopadů hypotetické změny hlasovací prcedury v RB OSN. Konkrétně, dopady rozšíření práva veta na další členy RB v oblasti akceschopnosti OSN.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK