Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální těla na fotbalovém stadionu: etnografická studie
Název práce v češtině: Sociální těla na fotbalovém stadionu: etnografická studie
Název v anglickém jazyce: Social bodies at a football stadium: an ethnographic study
Klíčová slova: tělo, antropologie, modifikace, semiotizace, disciplinace
Klíčová slova anglicky: body, anthropology, modification, semiotization, disciplination
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.03.2014
Datum zadání: 15.06.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.06.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:25.06.2015
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Vybrané tituly základní literatury:
Disman, M.: Jak se vyrábí sociologická znalost: příručka pro uživatele. Praha: Nakladatelství Karolinum 2007.
Foucault, M.: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin 2000.
Smolík, J. - Mareš, M. - Suchánek, M.: Fotbaloví chuligáni – evropská dimenze subkultury. Brno: Centrum sociologických studií 2004.
Soukup, M.: „Antropologie těla: úpravy, disciplinace a semiotizace těla.“ PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY [online], 2-3 (8). Poslední revize 2.3.2014 [cit. dne 2.3.2014]. Dostupné z http://userweb.pedf.cuni.cz/paideia/download/soukup_antropologie.pdf.
Wacquant, L.: Body & Soul. Notebooks of an apprentice boxer. New York: Oxford University Press, Inc. 2004.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce usiluje s využitím metod kvalitativního výzkumu o antropologickou interpretaci těla v prostředí fotbalového stadionu. Teoretické zázemí této práce vychází z dosavadních výsledků bádání zaměřených na lidské tělo v humanitní perspektivě. Metodologie vychází z principů etnografického výzkumu a verbálních technik dotazování. Tělo je zkoumáno z hlediska jeho kulturní dimenze, kterou lze sledovat na základě tří úrovní – tělo jako artefakt, norma a význam. Uvedené úrovně můžeme nahlížet pomocí procesů, kterými je lidské tělo upravováno, disciplinováno a semiotizováno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK