Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sňatek v době normalizace: Příběhy žen, které se vdaly mezi lety 1970 a 1989
Název práce v češtině: Sňatek v době normalizace: Příběhy žen, které se vdaly mezi lety 1970 a 1989
Název v anglickém jazyce: Marriage in the period of normalisation: Stories of Women who got married between 1970 and 1989
Klíčová slova: Československo, normalizace, socialismus, orální historie, ženy, sňatky, sňatečnost
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, normalization, socialism, oral history, women, mariage, marriage rate
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Schindler-Wisten, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.06.2011
Datum zadání: 23.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat sňatkem, jeho významem, důvody a důsledky v době tzv. normalizace z pohledu žen. Stěžejní bude záznam, přepis a analýza životních příběhů několika narátorek. Tato metoda umožní zmapovat komplexní pohled vybraných žen na problematiku sňatků v období, které i díky bytové politice nebo novomanželským půjčkám nahrávalo vysoké sňatečnosti, ale i brzkým sňatkům. Ukáže, jak se všechny tyto okolnosti promítly v jejich reálném životě, a umožní ženám také obecně reflektovat dobu, v níž dospívaly a vstupovaly do manželství.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK