Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Město Jílové u Děčína po roce 1945: Odsun a osídlení v příbězích jeho obyvatel
Název práce v češtině: Město Jílové u Děčína po roce 1945: Odsun a osídlení v příbězích jeho obyvatel
Název v anglickém jazyce: History of the city Jílové near Děčín after 1945: Transfer and Settlement in the Narratives of Its Inhabitants
Klíčová slova: odsun Němců, osídlení, poválečné období, Sudety, mikrohistorie, orální historie
Klíčová slova anglicky: transfer of Germans, settlement, post-war era, Sudetenland, micro-history, oral history
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Orální historie - soudobé dějiny (24-KOHSD)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.06.2012
Datum zadání: 26.06.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMO001)
Oponenti: PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce se snaží popsat rozporuplné období poválečných dějin v Jílovém u Děčína a v klíčových kapitolách zpracovat téma odsunu Němců z města a následné osídlení českými obyvateli. Cílem práce je reflektovat období národnostní výměny v Jílovém a v neposlední řadě poskytnout mikrohistorický pohled na vývoj událostí v malém pohraničním městě s ohledem na konkrétní životní příběhy. Předkládaná práce vychází z dostupných archivních materiálů i literatury a při její tvorbě byla použita metoda orální historie. V této práci je zprostředkováno 6 životních příběhů obyvatel Jílového u Děčína, kteří svým vyprávění mapují klíčová témata výzkumu i tzv. „malé dějiny“ každodenního života v poválečné době.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK