Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi
Název práce v češtině: Uplatnění absolventů oboru překladatelství a tlumočnictví v praxi
Název v anglickém jazyce: Graduates of the Institute of Translation Studies and their opportunities on the Labour Market
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2014
Datum zadání: 27.02.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2014
Datum a čas obhajoby: 30.04.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.01.2015
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK