Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodovanie s akciami na burzových trhoch v ČR
Název práce v jazyce práce (slovenština): Obchodovanie s akciami na burzových trhoch v ČR
Název práce v češtině: Obchodování s akciemi na burzových trzích v ČR
Název v anglickém jazyce: Stock trading on stock exchanges in Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Pavel Seknička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.02.2014
Datum zadání: 27.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.05.2015
Datum a čas obhajoby: 28.05.2015 13:00
Místo konání obhajoby: PF UK míst. 340
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK