Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kritické chování v magnetických fázových diagramech uranových sloučenin
Název práce v češtině: Kritické chování v magnetických fázových diagramech uranových sloučenin
Název v anglickém jazyce: Critical behaviour in magnetic phase diagrams of uranium compounds
Klíčová slova: uranové sloučeniny, magnetismus, kritické chování
Klíčová slova anglicky: uranium compounds, magnetism, critical behaviour
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.02.2014
Datum zadání: 26.02.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.03.2014
Datum a čas obhajoby: 11.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2015
Oponenti: doc. RNDr. Ladislav Havela, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
doc. RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Valenta, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- Základní porozumnění studované problematiky a používáné instrumentace, rešerše vhodných materiálů.
- Příprava vybraných vzorků, jejich základní prvková a strukturní charakterizace.
- Měření teplotních, polních a tlakových závislostí základních objemových vlastností (zejména nikoliv však pouze magnetizace, elektrický odpor, měrné teplo).
- Analýza získaných dat a jejich diskuse, sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
- D. Aoki et al., J Phys Soc Jap 80 (2011) 094711
- A. Palicio-Morales et al., Phys Rev Lett 110 (2013) 116404
- T. Combier et al., J Phys Soc Jap 82 (2013) 104705
- A. V. Andeev et al., Phi Mag B 75 (1997) 827
- aktuální publikace k tématu a vybraným materiálům
Předběžná náplň práce
Diplomová práce bude zaměřena na studium tuhých roztoků U(Co,M)Al (M transitivní kov, zejména Ru, Fe) v blízkosti dalekodosahového magnetického uspořádání. Během práce budou připraveny vzorky pro vybrané složení, přednostně monokrystaly, které budou pečlivě charakterizovány. Vlastní měření budou spočívat ve studiu x-p-T-B fázového diagramu v oblasti vzniku/zániku magnetického uspořádání a budou zejména zaměřena na charakterizaci chování v blízkosti hranic magnetických fází.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is aiming on the study of solid solutions U(Co,M)Al (M transition metal, especially Ru, Fe) in the vicinity of long range magnetic order. The (single crystalline) samples of selected compositions will be prepared and carefully characterized. The investigation itself will focus mainly on behavior in the vicinity of the onset/loss of magnetic order in the x-p-T-B phase diagram with emphasis on the characterization on the magnetic phase borders.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK