Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Barokní sochy z kaplí na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Název práce v češtině: Barokní sochy z kaplí na Hoře Matky Boží v Králíkách.
Název v anglickém jazyce: Baroque statues from the chapels on Hora Matky Boží in Králíky
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2005
Datum zadání: 14.12.2005
Datum a čas obhajoby: 06.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2006
Oponenti: prof. Ivo Kořán
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK