Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Essays in Public Policies and Immigration Control
Název práce v češtině: Essays in Public Policies and Immigration Control
Název v anglickém jazyce: Essays in Public Policies and Immigration Control
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: Byeongju Jeong, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 14.08.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.08.2014
Oponenti: Selahatin Imrohoroglu, Ph.D.
  prof. Assaf Razin
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK