Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Measuring the Impact of Microfinance
Název práce v češtině: Measuring the Impact of Microfinance
Název v anglickém jazyce: Measuring the Impact of Microfinance
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: CERGE (23-CERGE)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.02.2014
Datum zadání: 24.02.2014
Datum a čas obhajoby: 25.03.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.02.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:21.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2014
Oponenti: prof. Martin Brown
  prof. Rustam Ibragimov
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK