Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nakladatelství Meander
Název práce v češtině: Nakladatelství Meander
Název v anglickém jazyce: Meander publishing house
Klíčová slova: Nakladatelství Meander, Petr Nikl, literatura pro děti a mládež, podpora, čtenářství v České republice, průzkum čtenářství
Klíčová slova anglicky: Meander publishing house, Petr Nikl, literature for children and teens, support, ways of reading in the Czech Republic, readership surveys
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.02.2014
Datum zadání: 21.02.2014
Datum a čas obhajoby: 04.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka se soustředí na produkci jednoho ze současných významných nakladatelských domů, vydávajícího produkci pro děti a mládež, zvláště na jeho uměleckou edici Modrý slon, vnímajcí (a utvářející) knihu pro nedospělé jako svébytný artefakt a na intermediální tvorbu některých jejích autorů (Petr Nikl). Součástí práce bude i postižení mimoliterárních aktivit nakladateství, vedoucích k rozvoji dětského čtenářství (festival "Děti, čtete?").
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
NIKL, Petr. Divňáci z Ňjújorku. Praha: Meander, 2012. ISBN 978-80-87596-15-9.
NIKL, Petr. Foukací povídky. Praha: Meander, 2013. ISBN 978-80-87596-33-3.
NIKL, Petr. Jělěňovití. Praha: Meander, 2008. 46 s. ISBN 978-80-86283-61-6.
NIKL, Petr. Lingvistické pohádky. Praha: Meander, 2006. 55 s. ISBN 80-86283-
49-6.
NIKL, Petr. Niklův Blázníček. Praha: Meander, 2009. 118 s. ISBN 978-80-86283-74-6.
NIKL, Petr. O Rybabě a Mořské duši. 1. vyd. Praha: Meander, 2002. 40 s.
ISBN 80-86283-17-8.
NIKL, Petr. Pohádka o Rybitince. Praha: Meander, 2001. 48 s. ISBN 80-86283-
06-02.
NIKL, Petr. Záhádky. Praha: Meander, 2007. 72 s. ISBN 978-80-86283-57-9.
NIKL, Petr. Žlutí lvi. Praha: Meander, 2011. 32 s. ISBN 978-80-86283-92-0.
PECHÁČKOVÁ, Ivana: Strasti a naděje vydavatelů dětské literatury v ČR. Grand Biblio, 2010, roč. 4.

Sekundární literatura:
HALADA, Jan. Člověk a kniha. Úvod do nakladatelské specializace. Praha: Univerzita Karlova, 1993. 120 s. ISBN 80-7066-767-2.
HUTAŘOVÁ I. –HANZOVÁ, M. Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež. Praha: Ústav pro informace a vzdělávání, 2003. ISBN 80-211-0461-9.
HUTAŘOVÁ, Ivana. Současní čeští spisovatelé knih pro děti a mládež, 2.část. Praha: Ústav pro informace a vzdělávání, 2007. ISBN 978-80-211-0545-4
PISTORIUS, V. Jak se dělá kniha. Praha – Litomyšl: 2003
URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Olomouc: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 8071985481.
URBANOVÁ, Svatava a kol. Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. stol. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 2004.

relevantní příležitostné články a internetové zdroje

Předběžná náplň práce
Analýza shromážděných primárních i sekundárních textů a postupné utváření obrazu o klíčových krocích vyhraňujících směřování nakladatelství a specifiku výběru jeho klíčových autorů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK