Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Dějiny farnosti Rtyně v Podkrkonoší v letech 1918-1938
Název práce v češtině: Dějiny farnosti Rtyně v Podkrkonoší v letech 1918-1938
Název v anglickém jazyce: The history of Rtyně v Podkrkonoší parish 1918-1938
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2005
Datum zadání: 07.12.2005
Datum a čas obhajoby: 01.11.2006 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2006
Datum proběhlé obhajoby: 01.11.2006
Oponenti: prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK