Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkordát z roku 1855 mezi Apoštolským stolcem a rakouským císařstvím
Název práce v češtině: Konkordát z roku 1855 mezi Apoštolským stolcem a rakouským
císařstvím
Název v anglickém jazyce: Concordat of 1855 between the Apostolic See and the Austrian Empire
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2005
Datum zadání: 03.12.2005
Datum a čas obhajoby: 30.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2006
Oponenti: ThLic. ICLic. Karel Plavec, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK