Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen
Název práce v češtině: Rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen
Název v anglickém jazyce: The development of coordination abilities in women´s football
Klíčová slova: koordinační schopnosti, dívčí fotbal, testování
Klíčová slova anglicky: Coordination abilities, women’s football, testing
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mario Buzek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.02.2014
Datum zadání: 19.02.2014
Datum a čas obhajoby: 06.05.2015 00:00
Místo konání obhajoby: Katedra SH
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2015
Oponenti: Mgr. Rostislav Kohoutek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je rozvoj koordinačních schopností ve fotbale žen. Nejprve je v práci rozebrán problém kondičního tréninku, plánování tréninkového makrocyklu a problematika tréninku dívek a žen. Koordinačním schopnostem je věnovaná značná část teoretické části. Poté navazuje praktická část, testování. Pro použití a zjištění úrovně koordinačních schopností byly použity testové disciplíny: Agility test, běh s kotoulem, skok snožmo na cíl, přeskoky mety a vertikální výskok s rotací trupu. Výsledky tohoto testování nás informovaly o úrovni koordinačních schopností sledovaných hráček i skupiny jako takové.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation examines the development of coordination abilities in women’s football. At first, problems of fitness training, planning of training macrocycle and the issue of women’s and young ladies’ training are analysed. A considerable part of the theoretical section is devoted to coordination abilities. Second part and testing follow. To find out the level of coordination abilities, these testing disciplines were used: Agility test, run with a somersault, two-footed jump on target and vertical jump with the rotation of torso. The results of this testing informed us about the level of coordination abilities of both observed players and the whole group.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK