Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti překládání poezie – překlady básní J. Skácela do ruštiny
Název práce v češtině: Možnosti překládání poezie – překlady básní J. Skácela do ruštiny
Název v anglickém jazyce: The Possibilities of Poetry Translation – The Translation of Jan Skácel´s Poems into Russian
Klíčová slova: překlad poezie, překlady české poezie do ruštiny, volný verš, rýmovaný verš, básně Jana Skácela
Klíčová slova anglicky: the translation of poetry, translations of Czech poetry into Russian, free verse, rhyme, Jan Skácel´s poems
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ana Adamovičová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.02.2014
Datum zadání: 13.02.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.09.2015
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
1. Básnické dílo Jana Skácela
2. Teorie verše
Český a ruský prosodický systém
Volný verš a rýmovaný verš
3. Překlad poezie
Problematika překladu rýmovaných veršů
4. Ukázky a analýza překladů Skacelovy poezie do ruštiny
5. Pokus o vlastní překlad s komentáři
Závěr
Seznam odborné literatury
Literatura:

Fjodorov, A.V., Osnovy obshej teorii perevoda, Moskva: Filologija TRI, 2002
Fučík, B.: Čtrnáctero zastavení, Praha: Melantrich, 1992
Hrdlička, M.: Literární překlad a komunikace, Praha 2003
Levý, J.: Umění překladu, Praha: Apostrof, 2012
Jelínek, M: O stylu poezie Jana Skacela. In Bila žizeň. Ed. Ranny, Emanuel. Třebič: FiBox, 1993. s. 61 – 67
Kožmín, Z.: Interpretace básní, Praha: Státni pedagogické nakladatelství, 1986
Kožmín, Z.: Umění básně, Brno: K22a, 1990
Kožmín, Z.: Jan Skácel, Brno: Jota, 1994
Křivánek, V.: Kolik přiležitostí má báseň, Brno: Host, 2007
Kundera, L.: Řečiště, Brno: Rovnost, 1993
Kufnerová, Z.; Povejšil. J.; Skoumalová Z.; Straková V.: Překlad ádání a čeština, H&H. Praha 1994
Richterová, S.: Slova a ticho, Praha: Československý spisovatel, 1991
Opelík, J.: Nenáviděné řemeslo, Praha: Československý spisovatel, 1969
Opelík, J. a kol.: Jak číst poezii, ed. Jiří Opelík, Praha: Československý spisovatel, 1969

Teorie verše. 1,2: Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964, 18.-20. října 1966. Edited by Jiří Levý. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1966., 1969 270 s., 194 s.

Další literatura bude doporučena během zpracování bakalářské práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK