Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Relevance Lonerganovy teorie poznání pro metodu v teologii
Název práce v češtině: Relevance Lonerganovy teorie poznání pro metodu v teologii
Název v anglickém jazyce: Relevance of Lonergan´s theory of understanding for the method in theology
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: Bogdan Pelc
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.11.2005
Datum zadání: 01.11.2005
Datum a čas obhajoby: 29.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2006
Oponenti: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK