Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Glutathione and glutathione-dependent enzymes in various pathophysiological states.
Název práce v češtině: Glutathion a glutathion dependentní enzymy za různých patofyziologických stavů.
Název v anglickém jazyce: Glutathione and glutathione-dependent enzymes in various pathophysiological states.
Klíčová slova: oxidační stres, antioxidační systém, sepse, deprese, metabolický syndrom, akutní a chronická pankretitida, karcinom pankreatu, glutathionperoxidasa, glutathionreduktasa, redukovaný glutathion
Klíčová slova anglicky: oxidative stress, antioxidant enzymes, depressive disorder, metabolic syndrome, sepsis, acute and chronic pancreatitis, pancreatic cancer, glutathione peroxidase, glutathione reductase, reduced glutathione
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.01.2014
Datum zadání: 22.01.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.02.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:22.01.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.01.2014
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2014
Předběžná náplň práce
Náplní dizertační práce bude stanovení hladin redukovaného glutathionu a aktivit glutathion-dependentních enzymů - glutathionperoxidasy, glutathionreduktasy v erytrocytech pacientů s různými patofyziologickými stavy - s depresivní poruchou, metabolickým syndromem, sepsí, akutní a chronickou pankreatitidou a karcinomem pankreatu. Tyto parametry budou dále porovnány se zdravými kontrolami párovanými věkem a pohlavím k výše uvedeným pacientům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of doctoral thesis will be determination of glutathione levels and activities of glutathione – dependent enzymes such as glutathione peroxidase and glutathione reductase in patients with various pathophysiological states - major depressive disorder, metabolic syndrome, sepsis, acute and chronic pancreatitis and pancreatic cancer. These parameters will be compared with age- and sex- matched healthy controls.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK